Denizli Sanayici İş Adamları

30.01.2013 tarihinde yapılan seçimle bizlere bu göreve layık  gördüğünüz için yönetim kurulu ve kendim adına teşekkürü bir borç bilirim.

Şehrimizin ve bağlamda ülkemizin ekonomik açıdan gelişmesini sağlamak üzere bir araya geldiğimiz derneğimizde elde bulunan imkanlarımızı verimli ve etkin bir biçimde  kullanarak Denizli'li iş insanlarını temsil etmeyi hedeflemekteyiz.Sizlerin de bildiği gibi şehrimiz girişimci bakımından zengin bir madendir.Ancak iş hayatının zorlu çarklarında yer alma savaşı verirken bizleri bekleyen tehlikelerden olduğu kadar bizler için olumlu olabilecek imkanlardan da haberdar olamayabiliyoruz.Dernek olarak amacımız bölgemizde sizin sesiniz olurken ortak çıkarlarımız için verimli çalışma platformları yaratmak olacaktır.

Bugünün hızla gelişen iş dünyasında SİAD' ların önemi büyüktür.Çağı yakalayan ve ona yön veren Bir Denizli İş dünyası için adımıza karar alınmasında sessiz kalmaktansa irademizle karar alma ve çözüm bulma süreçlerinde yer alma çalışmaları yaparak sizlerin sesi olmaya çalışacağız.

Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet YAVUZÇEHRE
 

Etkinliklerimiz